Bezocht: LocHal in Tilburg

LocHal, de Locomotiefhal, is een ruimte in de Spoorzone in Tilburg. In dit gebouw zijn de openbare bibliotheek, Seats2Meet en Kunstloc en Brabant C gehuisvest. Het is “een plek waar leren en studeren, ondernemen en onderzoeken, ontmoeten en vergaderen, creëren, innoveren, exposeren en presenteren samenkomen”, zo heb ik ook ervaren tijdens mijn bezoek eind oktober.

Lees verder Bezocht: LocHal in Tilburg

Knowmad

Een knowmad is iemand die ook slim gebruik maakt van online media om te leren, te reflecteren en bij te blijven op zijn/haar vakgebied. In het Engels wordt dit ook wel Personal Knowledge Management genoemd (PKM).

Een ‘knowmad’ is creatief, heeft een rijk voorstellingsvermogen en is innovatief. Het is ook een netwerker, iemand die zelf focus heeft en vanuit openheid aan de slag gaat. Kortom: een grondhouding over de wijze waarop je in je werk staat, die in relatie staat met technologische ontwikkelingen. Lees verder Knowmad

Anders kijken

In momenten van zelfmedelijden, luister ik naar dit prachtige nummer van Marco Borsato.

Zelfbeklag helpt niet, in een passieve slachtofferrol zitten wil ik niet. Ik weet dat ik veerkrachtig genoeg ben om weer stappen vooruit te zetten. Muziek helpt me daarbij.

Gelezen en beluisterd: Veranderen als samenspel

Jaap Boonstra, hoogleraar organisatieverandering en leiderschap neemt in zijn nieuwste boek Veranderen als samenspel. Een positieve kijk op het veranderen en vernieuwen van organisaties afstand het planmatig vernieuwen. Nu de werkelijkheid veel dynamischer is geworden helpt een planmatige veranderaanpak volgens Boonstra niet meer, je kan dan maar beter gaan spelen.

Lees verder Gelezen en beluisterd: Veranderen als samenspel

Masterclass onderwijsinnovatie

De masterclass Innovatie in het Hoger Onderwijs (afscheidscadeau van Saskia Brand-Gruwel aan de OU) die ik in september 2019 volgde, werd antwoord gegeven op vragen als: ‘Hoe zorgen we ervoor dat innovaties in het hoger onderwijs slagen en dat effecten van innovaties ook op lange term zichtbaar zijn?’, ‘Welke factoren zijn bepalend voor het succes van innovaties?’ en ‘Wat zijn de belangrijkste innovatiethema’s?’ Lees verder Masterclass onderwijsinnovatie